Johanns 501Johanns 501 Johann S 501 De Ava Se U Beogradu Koji Li I I Ne Li I Na Sebe I Koji Postoji U Vremenu Koje Jeste, Ali I Nije Na E Junaci Romana Odlu Uju Da U Narkomanskom Tripu, Izazvanom Pe Urkom Muharom, Izgrade Novi Svet Tome Menjanju Stvarnosti Suprotstavlja Se Samo Tajanstveni Predmet U Srebrnoj Kutiji, Ili Ak Kutija Sama, Svedo E I Da Stvarnost Koju Oni Ho E Da Promene Nije Ni Vrsta Ni Neopoziva Napet, Zabavn, Tajanstven I Privla An Johann S 501 Pri A O Preoblikovanju Stvarnosti I Razlozima Junaka Da Se Bore Za Tu Promenu Ili Protiv Nje Pri Tom, Roman Suo Ava Itaoca I Sa Zagonetkom Sveta Koji Ne Treba Menjati, I Sa Kona Nim Ne Uspehom Ove Promene.

 • Hardcover
 • 524 pages
 • Johanns 501
 • Mirjana Novaković
 • Serbian
 • 03 April 2018

About the Author: Mirjana Novaković

Mirjana Novakovi 1966, Beograd , pripoveda i romansijer Objavila je zbirku pri a Dunavski apokrifi 1996 i romane Strah i njegov sluga 1999, nagrada Isidora Sekuli , naju i izbor za Ninovu nagradu , Johann s 501 2005, naju i izbor za Ninovu nagradu i Tito je umro 2011, u i izbor za Ninovu nagradu Pri e i romani Mirjane Novakovi objavljeni su na francuskom, engleskom i nema kom jeziku


10 thoughts on “Johanns 501

 1. says:

  Potpuno pin onovski roman koji je pin onovskiji ak i od Pin ona a ovo je kompliment, ne samo zato to volim neka njegova dela, nego i zato to je uticaj ovog pisca prosto nemogu e ne primetiti Ovaj konglomerat stvarnosti istovremeno je itak, pitak, zabavan,...

 2. says:

  Ovu knjigu sam triput po injao i dvaput ostavljao, me utim kad sam uprkos autorkinom svesrdnom trudu da me spre i ili mo da samo potpunoj nezainteresovanosti da mi pomogne nekako uspeo da dobauljam do 235 ili tu negde strane i kad su stvari napokon krenule da se kristali u, u ostatku sam po eo da u ivam i tako je ostalo sve do kraja Mislim da je nagrada na kraju bila vredna truda i frustracije, iako nemam pojma za to je knjiga zavr...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *