Halkın Polisi: Pol-Der Anıları

Halkın Polisi: Pol-Der Anıları MOBI é Halkın

Halkın Polisi: Pol-Der Anıları [Reading] ➿ Halkın Polisi: Pol-Der Anıları Author Sıtkı Öner – Polishdarling.co.uk Bir grev, boykot veya gecekondu s z ge ince, akla hemen polis gelir olmu tur nk egemen s n flara s rt n dayam olan politik evreler, polisi, bu s n flar n yarar na yasal ma a gibi, daha genel bir ifade Bir grev, boykot veya gecekondu s z ge ince, akla hemen polis gelir olmu tur nk egemen s n flara s rt n dayam olan politik evreler, polisi, bu s n flar n yarar na yasal ma a gibi, daha genel bir ifade ile, halk halka kar kullanagelmi lerdir Bir tek eyin bilinmesinde, hem de t m politikac larca bilinmesinde yarar vard r Polis toplumun kar s nda olmaktan ve g sterilmekten art k ho lanm yor Politikac lar n ve onlar n s rt dayad klar baz evrelerin polisi de Halkın Polisi: PDF/EPUB ² il, halk n polisi olmak istiyorlerde T rkiye de bir Pol Der vard Emniyet mensuplar n n demokratik olarak rg tlendikleri bir polis derne iEyl lden sonra c le tirilen, siyasetin zararlar n n en a r simgesi olarak an lan Pol Der neydi, nelerle u ra rd Pol Der in genel sekreterli ini ve genel ba kan vekilli ini yapm olan S tk ner in an lar , T rkiye nin yak n tarihinin bu ilgin ve unutulan, unutturulan olgusu hakk nda bilgiler ve izlenimler sunuyor.


About the Author: Sıtkı Öner

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Halkın Polisi: Pol Der Anıları book, this is one of the most wanted Sıtkı Öner author readers around the world.10 thoughts on “Halkın Polisi: Pol-Der Anıları

 1. Bulent Bulent says:

  Polis te kilat i inden kan bir kitle rg t Pol Der S kt ner aileden CHP li Ama o yazmasa da Pol Der i inde ok say da TKP li, DEVYOL cu, vs de rg tlenmi 1970li y llar n ikinci yar s nda T rkiye de a lacak ey de il asl nda bu durum ner in an lar biraz yasak savmak i in yaz lm gibi Ayr nt yok, yazmak i in ara t rd m diyor ama tarihler, isimler, olaylar n s ralamalar hep biraz muallak, belirsiz Pol Der in haketti i yer ve oynad rol kitapta yeteri kadar i lenmemi gibi Ak Polis te kilat i inden kan bir kitle rg t Pol Der S kt ner aileden CHP li Ama o yazmasa da Pol Der i inde ok say da TKP li, DEVYOL cu, vs de rg tlenmi 1970li y llar n ikinci yar s nda T rkiye de a lacak ey de il asl nda bu durum ner in an lar biraz yasak savmak i in yaz lm gibi Ayr nt yok, yazmak i in ara t rd m diyor ama tarihler, isimler, olaylar n s ralamalar hep biraz muallak, belirsiz Pol Der in haketti i yer ve oynad rol kitapta yeteri kadar i lenmemi gibi Akademik bir al ma ya da bir gazetecilik kitab olsa Pol Der ile ilgili ok daha iyi olurmu gibi geldi okurken Ama hi olmamas ndansa b yle bir an kitab olmas da iyidir, diyor ve sonraki kitaba ge iyoruz


 2. Kayra Kayra says:

  Pol der olduk a nemli bir olu um Hakk nda yaz lm ba ka bir kitap da bulamad m Okunmaya de er S tk ner in politik izgisi beni biraz hayal k r kl na u ratt ancak ben daha nce kafamda yanl bir ekilde sosyalist bir topluluk olarak canland rd m i in.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Halkın Polisi: Pol-Der Anıları

 1. Bulent Bulent says:

  Polis te kilat i inden kan bir kitle rg t Pol Der S kt ner aileden CHP li Ama o yazmasa da Pol Der i inde ok say da TKP li, DEVYOL cu, vs de rg tlenmi 1970li y llar n ikinci yar s nda T rkiye de a lacak ey de il asl nda bu durum ner in an lar biraz yasak savmak i in yaz lm gibi Ayr nt yok, yazmak i in ara t rd m diyor ama tarihler, isimler, olaylar n s ralamalar hep biraz muallak, belirsiz Pol Der in haketti i yer ve oynad rol kitapta yeteri kadar i lenmemi gibi Ak Polis te kilat i inden kan bir kitle rg t Pol Der S kt ner aileden CHP li Ama o yazmasa da Pol Der i inde ok say da TKP li, DEVYOL cu, vs de rg tlenmi 1970li y llar n ikinci yar s nda T rkiye de a lacak ey de il asl nda bu durum ner in an lar biraz yasak savmak i in yaz lm gibi Ayr nt yok, yazmak i in ara t rd m diyor ama tarihler, isimler, olaylar n s ralamalar hep biraz muallak, belirsiz Pol Der in haketti i yer ve oynad rol kitapta yeteri kadar i lenmemi gibi Akademik bir al ma ya da bir gazetecilik kitab olsa Pol Der ile ilgili ok daha iyi olurmu gibi geldi okurken Ama hi olmamas ndansa b yle bir an kitab olmas da iyidir, diyor ve sonraki kitaba ge iyoruz


 2. Kayra Kayra says:

  Pol der olduk a nemli bir olu um Hakk nda yaz lm ba ka bir kitap da bulamad m Okunmaya de er S tk ner in politik izgisi beni biraz hayal k r kl na u ratt ancak ben daha nce kafamda yanl bir ekilde sosyalist bir topluluk olarak canland rd m i in.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *