Dějiny světového hospodářstvíDějiny světového hospodářství Kniha Mapuje V Voj Sv Tov Ho Hospod Stv V Posledn Ch Dvou Stolet Ch Jej M C Lem Je Oz Ejmit Z Kladn Ekonomicko Politick Ud Losti A Vazby V Pr B Hu Tohoto Obdob A P Isp T Tak K Lep Mu Pochopen Sou Asnosti Ten I Se Dost V Do Rukou Druh Roz En A Aktualizovan Vyd N Text Je Rozd Len Na Dv Z Kladn Sti Prvn Polovina Chronologicky Mapuje Jednotliv Etapy V Voje Sv Tov Ho Hospod Stv Jako Celku Od Po Tku 19 Stolet A Do Sou Asn Sv Tov Hospod Sk Krize Ve Druh Sti Se Potom V Nujeme Jednotliv M Ekonomick M Centr M Spojen M St T M, Evrop , Japonsku, Rusku, N , Rozvojov M Zem M A Eskoslovensku Resp R Text Je Dopln N Adou Graf , Tabulek, Map A Box.

14 thoughts on “Dějiny světového hospodářství

  1. says:

    An interesting book that tells the story of economic development throughout the last century It s fascinating to read how all the pieces fit together and form the modern economics that we have today We sure have come a long way since the 19th century Or did we

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *