Undying LoveUndying Love I Never Stopped Loving You I Ll Probably Love You For All Eternity, Too Minahal Ni Sassa Si Phillip Sa Kabila Ng Napakaraming Hadlang Sa Pagitan Nila Tila Hindi Gusto Ng Langit At Tadhana Na Magkasama Sila Iniwan Siya Nito Nang Hindi Na Nito Nakayanan Ang Mahirap Na Sitwasyon Ang Sabi Nito Ay Hindi Nito Kayang Mahalin Ang Kapatid Na Babae Ng Lalaking Sumira Sa Buhay Ng Kapatid NitoLumipas Ang Mga Taon Sa Kabila Ng Galit, Naroon Pa Rin Ang Pag Ibig Sa Puso NiyaNang Magkaroon Siya Ng Pagkakataon Na Makasama Ito Ay Naramdaman Niyang May Damdamin Pa Rin Ito Sa Kanya Ngunit Hindi Na Siya Maaaring Magpumilit Dahil Kapwa Na Sila Hindi Malaya

10 thoughts on “Undying Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *