Film Dilinde MahremFilm Dilinde Mahrem Spanya, Ran, Danimarka Ve T Rkiye Nin, Almod Var, Kiarostami, Lars Von Trier, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan Gibi Ne Kan Yarat C Y Netmenleri Taraf Ndan Retilmi Kad N Merkezli Filmlerin Ortak Zellikleri Zerine Yetkin Bir Inceleme Pekerman Hik Yelerin Merkezinde Yer Alan Kad Nlara Odaklan Yor Ve Bu Karakterlerin Film Mek N Yla Kurdu U Ba Lara, Deleuze Ve Guattari Nin Geli Tirdi I Izoanaliz Perspektifinden, Kad N Olu Ve Az Nl Ksal Kavramlar N N Imk Nlar Ndan Yararlanarak Bak Yor.Bu Hik Yelerdeki Kad Nlar Kendine Ait Huzurlu Bir Evi Olmayan, Ya Ya Anmaz Bir Evden Nas L Kaca N Bilemeyen Ya Da Erkek Egemen Kamusal Ulusal Alanda Bir K Eye K St R Lm Kad Nlar Baz Lar Tam Da Bu T R K St R Lm L Klar Anlatt I In Ele Tirilmi , Hatta Zaman Zaman Kad N D Man Olmakla Su Lanm Olan Bu Filmlere Ba Ka T Rl De Bakabilece Imizi G Steriyor Pekerman Film Mek N Yla Kurdu U Bir T R Ba N, Kad Na, I Inde Bulundu U Ya Da Zorla Tutuldu U Alanda Var Olabilmesini Ve Kendisine Uygulanan Ataerkil Bask Lara Direnebilmesini Sa Layan Bir Yer A T N Ileri S R Yor Hem Film Analizi Hem De Feminist K Lt Rel Al Malar Alan Na Nemli Ve Zg N Bir Katk.

10 thoughts on “Film Dilinde Mahrem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *