Yaşar Kemal Kendini AnlatıyorYaşar Kemal Kendini Anlatıyor Alain Bosquet, Ya Ar Kemal Ile 1957 De Bir Amerikan Dergisi I In S Yle I Yapmak Amac Yla Tan M T Tan Makla Yetinmedi, Ya Ar Kemal I Yak Ndan Tan D 1984 E Gelindi Inde, Art K Yak N Dost Oldu U Ya Ar Kemal In Kendini Anlatmas Fikri Geli Ti Aralar Nda Yaz Malarla Y R Yen Bu B Y K S Yle I 1989 Da Tamamland.Ya Ar Kemal Kendini Anlat Yor Da Ya Ar Kemal Masals Elerle Bezenmi Ocuklu Undan Anadolu Topraklar N N Tarihine, Demokrasisi Kesintiye U Rayan Bir Lkede Yazar, Birey, Insan Olmaktan Kendi Ac Lar Na Dek, Kendini Lkesiyle, Insanlar Yla, Beslendi I Kaynaklarla Birlikte Anlat Yor T Rkiye Nin, Insanlar N N Sesini Dillendiren Evrensel Yazar D Nya Yazarlar Ve Edebiyat Hakk Ndaki G R Lerini De Ekinmeden, A K Se Ik Dile Getiriyor Nobel J Risi Ne A K Mektup Oyunuzu Ya Ar Kemal E Verin Bug N Size, Neslinin Ve A N N En B Y K Yazarlar N Dan Sayd M Bir Romanc Dan S Z Edece Im Ku Kum Yok Ki Ileride Bir Thomas Mann, Bir Nikos Kazancakis Ya Da Bir Sinclair Lewis Le Birlikte An Lacakt R Ylesine G L , Ylesine Inand R C Alain Bosquet, Le Quotidien De Paris

10 thoughts on “Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor

 1. says:

  her ne kadar Ya ar Kemal kendisine y neltilen sorulara do rudan cevap vermemi olsa da kendisini, fikirlerini dinlemek a s ndan ok verimli bir kitap olmu Ya ar Kemal in ilk soruya 65 sayfa uzunlu unda cevap vermi olmas n buraya bi not edelim.Binbo alar Efsanesi ni okumay planlayan varsa bu kitab okumas n dev bir spoiler var, daha do rusu Binbo alar Ef...

 2. says:

  Ya ar Kemal in hayat n anlatt ba lang k sm bir destan okumak gibi Ya ar Kemal in dile olan sevgisini, insana olan bitmeyen inanc n okuduk a kendi inanc m n da tazelendi ini hissettim Belki benim daha ok r portaja dayal bir kitap beklememden kaynaklan y0rdur ama Alain Bosquet in soru mu tespit mi oldu u belli olmayan sorular , yazar y nlendirmemesi, a k u lu sorulara Ya ar Kemal in ok geni bir perspektiften cevap vermesi sonlara do ru biraz kopmama neden oldu Ya ar Kemal in yazm Ya ar Kemal in hayat n anlatt ba lang k sm bir destan okumak gibi Ya ar Kemal in dile olan sevgisini, insana olan bitmeyen inanc n okuduk a kendi inanc m n da tazelendi ini hissettim Belki benim daha ok r portaja dayal bir kitap beklememden kaynaklan y0rdur ama Alain Bosquet in soru mu tespit mi oldu u belli olmayan sorular , yazar y nlendirmemesi, a k u lu sorulara Ya ar Kemal in ok geni bir p...

 3. says:

  Ger ekten bu kitap Ya ar Kemal in Tan tma El kitab gibidir.Bu yazar n Tarihsel s re te kazand perspektifini ortaya koyuyor.Yazma sorunu zerine, yazma i inin nas l olmas gerekti i veya nas l olu tu unu derinlemesine bize sunuyor Ya ar Kemal.Alain Bosquet in ok nemli ve s radan olmayan sorular na Ya ar Kemal ise ok de erli cevaplar ile kar l k vermektedir.Kesinlikle Ya ar Kemal e ba lanmadan nce bu kitap iyi bir ekilde hazmedildikten sonra yazar n eserlerinine ba lamas gerekti i inanc Ger ekten bu kitap Ya ar Kemal in Tan tma El kitab gibidir.Bu yazar n Tarihsel s re te kazand perspektifini ortaya koyuyor.Yazma sorunu zerine, yazma i inin nas l olmas gerekti i veya nas l olu tu unu derinlemesine bize sunuyor Ya ar Kemal.Alain Bosquet in ok nemli ve s radan olmayan soru...

 4. says:

  Muhte em bir kitap daha Ya ar Kemal i i yle bir hale getirmi ki, sorsan naber nas ls n ona bile destans bir ekilde cevap verecek herhalde Ne deyim marketten alacaklar listesi yazsa onu bile okurum slubuna kesinlikle s z yok Destans bir ey eserlerini t rk e okumayan Allah n frans z yazar bile epik epik diye say kl yor Ama Ya ar Kemal in bir taraf var ki neredeyse uana kadar okudu um eserlerde hissedilmiyor ve zellikle kendini anlatt kitapta O da genelinde din zelinde ise isla Muhte em b...

 5. says:

  Biyografi ve otobiyografileri okumay ok severim Bir Ya ar Kemal hayran olarak, biyografi nitali indeki bu kitap da ok g zel, s km yor insan , hem sonra Ya ar kendini anlatm hi s k labilir miyiM.

 6. says:

  Bu bir ya am de il, bir destan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *