هبه السماء رحلتی من المسیحیه الی الاسلام

هبه السماء رحلتی من المسیحیه4 thoughts on “هبه السماء رحلتی من المسیحیه الی الاسلام

  1. Elham 8 Elham 8 says:

    گاهی خوبه یادمون بیاد بعضی چیزا...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

هبه السماء رحلتی من المسیحیه الی الاسلام ⚦ [PDF] ✎ هبه السماء رحلتی من المسیحیه الی الاسلام By علی الشیخ ✶ – Polishdarling.co.uk کتاب حاضر، داستان تحول معنوی و اندیشه یک انسان از دینی به دین دیگر می باشد
او زمانی پیرو دین مسیحیت بوده که م کتاب حاضر، داستان تحول معنوی و اندیشه رحلتی من PDF ´ یک انسان از دینی به دین دیگر می باشداو زمانی پیرو دین مسیحیت بوده که می کوشد شرحی کوتاه از جدایی خود ارائه دهد و به دلایل آن هبه السماء PDF or نیز اشاره می کند در ابتدا، گوشه ای از زندگی خود را به تصویر می کشد و در ادامه، طی دو فصل و یک خاتمه کتاب را به پایان می رساند در فصل اول به بررسی السماء رحلتی من PDF Ë اجمالی کتاب مقدس و زندگی عیسی علیه السلام و جایگاه شریعت در دین مسیحیت می پردازد و برخی از آموزه های اساسی این دین، همچون مساله فدا، گناه و تثلیث را مورد کاوش قرار می دهد در فصل دوم، با نگاهی به زندگی پیامبرص راههای اثبات نبوت آن حضرت را بررسی نموده و از قرآن، به عنوان معجزه پایدار پیامبرص به صورت جداگانه سخن به میان می آورد در ادامه داستان مسیح و مریم علیه السلام را در قرآن بازگو می کند و سپس به تفاوت بنیادی شخصیت حضرت عیسی علیه السلام در اناجیل و قرآن می پردازد.


4 thoughts on “هبه السماء رحلتی من المسیحیه الی الاسلام

  1. Elham 8 Elham 8 says:

    گاهی خوبه یادمون بیاد بعضی چیزا...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *