Bilim ve Şarlatanlık

Bilim ve Şarlatanlık Epub Ý Bilim ve Epub /


Bilim ve Şarlatanlık [Read] ➱ Bilim ve Şarlatanlık Author Hüseyin Batuhan – Polishdarling.co.uk Bu kitap, insanlar inanma konusunda daha bir titiz, g be enir k lmay , onlarda bir t r inanma sorumlulu u bilinci uyand rmay ama l yor Eric von Daniken gibi en inan lmaz fikirleri reten sahtekarlar , Bu kitap, insanlar inanma konusunda daha bir titiz, g be enir k lmay , onlarda bir t r inanma sorumlulu u bilinci uyand rmay ama l yor Eric von Daniken gibi en inan lmaz fikirleri reten sahtekarlar , zakkumcu doktor zel gibi en i e yaramaz teknolojileri geli tiren arlatanlar besleyen aptall n anatomisine giri iyor Ve, rasyonel d nmenin olmazsa olmaz ko ulu bilimsel phe ile bir t rl tan amayan toplumumuzda, ba ta felsefe retmenleri olmak zere b t n retmenlere sesleniyor, yeni ku aklara bilimsel d nme al Bilim ve Epub / kanl klar edinmede yol g stermeleri i in.

 • Paperback
 • 540 pages
 • Bilim ve Şarlatanlık
 • Hüseyin Batuhan
 • Turkish
 • 21 September 2017

11 thoughts on “Bilim ve Şarlatanlık

 1. Seda Muradoglu Seda Muradoglu says:

  Oscar Wilde n Aptall k en b y k g naht r dedi i gibi, H seyin Batuhan da Bilim ve arlatanl k adl kitab nda, sorgulayan bir zihniyetin, sa duyu ve akl n, bilim adamlar n n o u taraf ndan benimsenen ortadoks bilimin nemine de iniyor.Temelsiz iddialar n, saplant haline gelmi inan lar n, dogmatik ideolojilerin ve patalojik d nme bi imlerinin ele tirildi i kitapta, Pasteur gibi bir dehan n dahi, bir ey buldu unu iddia etmeden nce ne uzun ve zahmetli ara t rmalar yapmak zorunda kald , rnekleri ile anlat l yor.Aptall n anatomisi ve inanman n patalojisi adl b l mde, insanlar n arlatanlara inanmaktaki e ilimlerinin, masallar n mucizeleri ile b y m olmak, dini inan lar n kutsal , dolay s yla tart lamaz olu u ve paranormal olaylar n insanlarda yaratt uyu turucu etkinin beraberinde getirdi i sualsiz kabul yakla m na de iniliyor.Bir sahaf n tozlu raflar nda bulabildi im bu muazzam eserin m tevazi yazar rahmetli H seyin Batuhan n, 1921 S rmene do umlu oldu unu ve Oxford, M nih ve Salzburg niversitelerinde retim yeli i yapt n da eklemek isterim Yatt n yer nur olsun stat..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


11 thoughts on “Bilim ve Şarlatanlık

 1. Seda Muradoglu Seda Muradoglu says:

  Oscar Wilde n Aptall k en b y k g naht r dedi i gibi, H seyin Batuhan da Bilim ve arlatanl k adl kitab nda, sorgulayan bir zihniyetin, sa duyu ve akl n, bilim adamlar n n o u taraf ndan benimsenen ortadoks bilimin nemine de iniyor.Temelsiz iddialar n, saplant haline gelmi inan lar n, dogmatik ideolojilerin ve patalojik d nme bi imlerinin ele tirildi i kitapta, Pasteur gibi bir dehan n dahi, bir ey buldu unu iddia etmeden nce ne uzun ve zahmetli ara t rmalar yapmak zorunda kald , rnekleri ile anlat l yor.Aptall n anatomisi ve inanman n patalojisi adl b l mde, insanlar n arlatanlara inanmaktaki e ilimlerinin, masallar n mucizeleri ile b y m olmak, dini inan lar n kutsal , dolay s yla tart lamaz olu u ve paranormal olaylar n insanlarda yaratt uyu turucu etkinin beraberinde getirdi i sualsiz kabul yakla m na de iniliyor.Bir sahaf n tozlu raflar nda bulabildi im bu muazzam eserin m tevazi yazar rahmetli H seyin Batuhan n, 1921 S rmene do umlu oldu unu ve Oxford, M nih ve Salzburg niversitelerinde retim yeli i yapt n da eklemek isterim Yatt n yer nur olsun stat..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *