Taşradan Futbol Hikâyeleri

Taşradan Futbol Hikâyeleri eBook Þ Taşradan

Taşradan Futbol Hikâyeleri ❮Download❯ ✤ Taşradan Futbol Hikâyeleri Author Necdet Özkazancı – Polishdarling.co.uk An lar m n taraftar y m, diyor Necdet zkazanc Yaln zca falanca futbol tak m n n taraftar de il, an lar m n taraftar y m diyebilirim An lar n n taraftar olan bir ok futbolsever gibi Taraftarlar n n stt An lar m n taraftar y m, diyor Necdet zkazanc Yaln zca falanca futbol tak m n n taraftar de il, an lar m n taraftar y m diyebilirim An lar n n taraftar olan bir ok futbolsever gibi Taraftarlar n n stten bagajl , burunlu otob Taşradan Futbol Epub / sler, minib sler ve trakt rlerle ma a geldi i k y tak mlar etraf nda d nen hik yeler var bu kitapta Angara n n kenar mahallelerinin ve Polatl n n tak mlar n n sarmalad hayatlar var Polatl spor, Mal k y, Esentepespor, G lverenspor, Kaya spor, Alt nokspor, al kanlar Spor Kul b ve di erleri, karakter oyuncular ndan ibaret asl nda Mahalle aralar nda kurulan Ataryemez Yeratamaz familyas ndan tak mlar n ruhunu ya atan karakter oyuncular Ba ka karakter oyuncular da var Hayal ve ger ek gol krallar , Gen lerbirli i ile Ya l larbirli i aras nda teredd tte kalan k k taraftarlar, ismini ilkokuldayken babas n n Oku, oku, oku diye bask yapmas ndan alan amigo OguHepsi, amurlu sahalar n eziyetli heyecan yla ve futbol tutkusunun en naif haliyle beraber, Ankara ta ras n n g nl k hayat folklorunu da hik ye ediyorlar bizeNecdet zkazanc n n an yk lerinde futbol, yazl k sinemalar , eski T rk filmlerini, mahalle hayat n , ocukluk hayallerini ku atan ok basit ve ok b y k bir oyun.


7 thoughts on “Taşradan Futbol Hikâyeleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 thoughts on “Taşradan Futbol Hikâyeleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *