Çellocu

Çellocu PDF ï Paperback

Çellocu ➾ [Download] ➻ Çellocu By Ercüment Cengiz ➷ – Polishdarling.co.uk eytan bak l bir demden ders ald na g re O yan ba nda, bir ad m mesafede, haz r ve naz r bekliyor Zaten sadece ve sadece eytan n haz alaca neviden m z kalar da yanlar nda G naha girmemek i in bir beis eytan bak l bir demden ders ald na g re O yan ba nda, bir ad m mesafede, haz r ve naz r bekliyor Zaten sadece ve sadece eytan n haz alaca neviden m z kalar da yanlar nda G naha girmemek i in bir beis mi var G rnatac roman yla edebiyat d nyas n n dikkatini eken Erc ment Cengiz bu kez ellocu ile k yor okurun kar s na Abd lmecit d nemi stanbulunu fonda b t n incelikleriyle canl bir tablo gibi g zler n ne sererken y k c , l mc l bir k skan l n, insan insanl ktan karan trajedisini Vivaldinin kon ertosu e li inde, ustal kla i liyor Ku kunun getirdi i varsay mlar ve olas l klar zerine kurulmu , psikolojik ve felsefi derinli i olan bu roman , ete kemi e b r nen bir ellonun na melerini duyarak okuyacaks n z Tan t m B lteninden.


10 thoughts on “Çellocu

 1. aykut aykut says:

  ok karars z kald m, iki mi olur m bu kitap Ilk dikkati eken, editoryal hatalar n ger ekten fazla olmas yd Bir kitapta, hele b yle bir yay nevinin kitab nda bu kadar m hata olur Yazara ve kitaba gelirsek de durum yk s n n romana evrilmi h li sanki Kolay gitmedi, akmad bir t rl Gereksiz yere tekrarlanan betimlemeler doldurmu Bir eyler kan tlanmak istenmi sanki Bir iki ufak hata da tarihsel veriler ve ba lant larda vard ama bunlar g z ard edilebilir.Kelime da arc n sevdim ok karars z kald m, iki mi olur m bu kitap Ilk dikkati eken, editoryal hatalar n ger ekten fazla olmas yd Bir kitapta, hele b yle bir yay nevinin kitab nda bu kadar m hata olur Yazara ve kitaba gelirsek de durum yk s n n romana evrilmi h li sanki Kolay gitmedi, akmad bir t rl Gereksiz yere tekrarlanan betimlemeler doldurmu Bir eyler kan tlanmak istenmi sanki Bir iki ufak hata da tarihsel veriler ve ba lant larda vard ama bunlar g z ard edilebilir.Kelime da arc n sevdim yazar n ama kimi yerlerde gereksiz yere baz s zc klerin, diyalog da olmad halde kullan lmas Yemek i in yemek dersin ille ok s k kullan lmayan bir s zc k m kullan lmas gerekir Yahut, madem onu kullanacakt n, niye bir yerde kullan l p b rakt n Belki vazge mi ti de d zeltmeyi unuttu..Her neyse, sonu olarak ak c l olmayan bir kitap oldu u i in z ld m O kadar Bo a gitmi emek


 2. Gulum Dagli Gulum Dagli says:

  Erc ment Cengiz in ilk roman G rnatac daki kurgu ba ar s na hayran olmu tum S rprizli, s r kleyici ve olay rg s n n hakim oldu u bir yk yd kinci roman n merakla bekledim ve biraz hayal k r kl na u rad m ncelikle bu bir duygu durum roman lk romandan ok farkl Dolay s yla G rnatac y sevenler ellocu yu da sevecek diye bir ey yok Erc ment Cengiz iyi bir hikaye anlat c s ama iyi bir romanc de il Dolay s yla k skan l k gibi soyut bir temay romanla t rmak onun i i de ilmi Erc ment Cengiz in ilk roman G rnatac daki kurgu ba ar s na hayran olmu tum S rprizli, s r kleyici ve olay rg s n n hakim oldu u bir yk yd kinci roman n merakla bekledim ve biraz hayal k r kl na u rad m ncelikle bu bir duygu durum roman lk romandan ok farkl Dolay s yla G rnatac y sevenler ellocu yu da sevecek diye bir ey yok Erc ment Cengiz iyi bir hikaye anlat c s ama iyi bir romanc de il Dolay s yla k skan l k gibi soyut bir temay romanla t rmak onun i i de ilmi gibi geldi bana Bir t rl derinle emiyor, tutuk bir anlat mla y zeysel bir k skan l k roman okuyoruz Cengiz m mk n mertebe bize masals yk ler anlatmay s rd rmeli.Kitaptaki onlarca editoryal hata umar m ikinci bask da giderilir


 3. MAESTRO MAESTRO says:

  Okuman z tavsiye ederim


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Çellocu

 1. aykut aykut says:

  ok karars z kald m, iki mi olur m bu kitap Ilk dikkati eken, editoryal hatalar n ger ekten fazla olmas yd Bir kitapta, hele b yle bir yay nevinin kitab nda bu kadar m hata olur Yazara ve kitaba gelirsek de durum yk s n n romana evrilmi h li sanki Kolay gitmedi, akmad bir t rl Gereksiz yere tekrarlanan betimlemeler doldurmu Bir eyler kan tlanmak istenmi sanki Bir iki ufak hata da tarihsel veriler ve ba lant larda vard ama bunlar g z ard edilebilir.Kelime da arc n sevdim ok karars z kald m, iki mi olur m bu kitap Ilk dikkati eken, editoryal hatalar n ger ekten fazla olmas yd Bir kitapta, hele b yle bir yay nevinin kitab nda bu kadar m hata olur Yazara ve kitaba gelirsek de durum yk s n n romana evrilmi h li sanki Kolay gitmedi, akmad bir t rl Gereksiz yere tekrarlanan betimlemeler doldurmu Bir eyler kan tlanmak istenmi sanki Bir iki ufak hata da tarihsel veriler ve ba lant larda vard ama bunlar g z ard edilebilir.Kelime da arc n sevdim yazar n ama kimi yerlerde gereksiz yere baz s zc klerin, diyalog da olmad halde kullan lmas Yemek i in yemek dersin ille ok s k kullan lmayan bir s zc k m kullan lmas gerekir Yahut, madem onu kullanacakt n, niye bir yerde kullan l p b rakt n Belki vazge mi ti de d zeltmeyi unuttu..Her neyse, sonu olarak ak c l olmayan bir kitap oldu u i in z ld m O kadar Bo a gitmi emek


 2. Gulum Dagli Gulum Dagli says:

  Erc ment Cengiz in ilk roman G rnatac daki kurgu ba ar s na hayran olmu tum S rprizli, s r kleyici ve olay rg s n n hakim oldu u bir yk yd kinci roman n merakla bekledim ve biraz hayal k r kl na u rad m ncelikle bu bir duygu durum roman lk romandan ok farkl Dolay s yla G rnatac y sevenler ellocu yu da sevecek diye bir ey yok Erc ment Cengiz iyi bir hikaye anlat c s ama iyi bir romanc de il Dolay s yla k skan l k gibi soyut bir temay romanla t rmak onun i i de ilmi Erc ment Cengiz in ilk roman G rnatac daki kurgu ba ar s na hayran olmu tum S rprizli, s r kleyici ve olay rg s n n hakim oldu u bir yk yd kinci roman n merakla bekledim ve biraz hayal k r kl na u rad m ncelikle bu bir duygu durum roman lk romandan ok farkl Dolay s yla G rnatac y sevenler ellocu yu da sevecek diye bir ey yok Erc ment Cengiz iyi bir hikaye anlat c s ama iyi bir romanc de il Dolay s yla k skan l k gibi soyut bir temay romanla t rmak onun i i de ilmi gibi geldi bana Bir t rl derinle emiyor, tutuk bir anlat mla y zeysel bir k skan l k roman okuyoruz Cengiz m mk n mertebe bize masals yk ler anlatmay s rd rmeli.Kitaptaki onlarca editoryal hata umar m ikinci bask da giderilir


 3. MAESTRO MAESTRO says:

  Okuman z tavsiye ederim


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *