Bakele

Paperback ì Bakele PDF ï


Bakele [PDF / Epub] ☃ Bakele By Sezgin Kaymaz – Polishdarling.co.uk Sahneler ve mekanlar, haller ve duygular, insanlar ve dil Yumruk gibi hikayeler en korunakl b lgelere iniyor, savunmas z karanl klarda art arda im ekler ak yor Sezgin Kaymaz g c n nereden al yorsa ora Sahneler ve mekanlar, haller ve duygular, insanlar ve dil Yumruk gibi hikayeler en korunakl b lgelere iniyor, savunmas z karanl klarda art arda im ekler ak yor Sezgin Kaymaz g c n nereden al yorsa oray g lendiriyor okuyan yi ki T rk e biliyorum diye krediyor A r lar hortlatan a k, tasma tak p cralara kapat lan vicdan, neyin f s ldad s r, kum ta nda gizli an areyi uzayda arayanlar, zr kabahatinden b y k olanlar, k k bir ekte sakl hayatlar, y z bin sene beklenenlerZ tl klar n dengesi korkusuzca kurcalan yor, g zya lar ve kahkahalar e li inde samimi ve sahi bir ser ven ba l yor Sezgin Kaymaz, hikayelerin kahraman yapt okura sesleniyor Bakele.


10 thoughts on “Bakele

 1. Hakan Hakan says:

  Sezgin Kaymaz daha nce hi okumam t m Birka y l nce, ok olumlu ele tiriler alan K n n alm t m, ama hala f rsat bulup el atamad m Belki hacimli ve k k punto bas ml olmas cayd r c bir etki yaratt Neyse ge en y l hediye gelen Bakele yle Kaymaz a giri yapm oldum Fena bir giri oldu ama Genelde ok basit yk ler a rd m do rusu, bu kadar isim yapm bir yazardan bu d zeyde yk ler beklemiyordum Dili de itici geldi, bolca geliyom , gidiyom t r bir slup T rk enin G vde Sezgin Kaymaz daha nce hi okumam t m Birka y l nce, ok olumlu ele tiriler alan K n n alm t m, ama hala f rsat bulup el atamad m Belki hacimli ve k k punto bas ml olmas cayd r c bir etki yaratt Neyse ge en y l hediye gelen Bakele yle Kaymaz a giri yapm oldum Fena bir giri oldu ama Genelde ok basit yk ler a rd m do rusu, bu kadar isim yapm bir yazardan bu d zeyde yk ler beklemiyordum Dili de itici geldi, bolca geliyom , gidiyom t r bir slup T rk enin G vde G sterisi ba l kl arka kapak yaz s ise yay nc April in t ynetini ortaya koyuyor insanlar bu kadar enayi yerine konulmamal


 2. Mevsim Yenice Mevsim Yenice says:

  Sezgin Kaymaz ile ilk tan mam oldu Bakele Bana yk den ziyade sanki n arkas ok da nemli olmayan olaylar derlemesi gibi geldi kitap Daha do rusu anlatan i in nemli de il, o olaya ahit olmu zaten ama bize aktar rken de ucunu a k b rakmas Baz yk ler ok can al c bir olayla ba layarak o kadar s n k veya tamamlanmadan bitti ki, yar m kalm l k hissiyle cebelle tim hem okurken Sevecek miyim yk leri yoksa sevmeyecek miyim, g zel mi irkin mi diye d nmekten yoruldum.Benim okumakta Sezgin Kaymaz ile ilk tan mam oldu Bakele Bana yk den ziyade sanki n arkas ok da nemli olmayan olaylar derlemesi gibi geldi kitap Daha do rusu anlatan i in nemli de il, o olaya ahit olmu zaten ama bize aktar rken de ucunu a k b rakmas Baz yk ler ok can al c bir olayla ba layarak o kadar s n k veya tamamlanmadan bitti ki, yar m kalm l k hissiyle cebelle tim hem okurken Sevecek miyim yk leri yoksa sevmeyecek miyim, g zel mi irkin mi diye d nmekten yoruldum.Benim okumaktan keyif ald m yk tan m na ok uymuyor Bakele deki yk ler Ancak dili ak c , anlat m sade ok uzun yk ler de il G nl k temalar se ilmi Yakalamas , i ine girmesi zor de il Kolayl kla, zorlamadan bir eyler okumak isteyecekler i in tavsiye edilebilir


 3. huzeyfe huzeyfe says:

  Bizim i imizden, e lenceli ve samimi bir kitap Yer yer fazlaca argo i erse de bu kitaba samimi bir hava vermi En ok kitaba ad n veren ilk hikaye Bakele yi sevdim Zaten bu kitab almam ve okumam sa layan yegane sebep kitbin ad d r Sevdi im bir arkada m bana s rekli bu hitapla seslenirdi imdi bu kitap ve ayn zamanda bu seslenme tarz yani Bakele daha de erli oldu g z mde.Sezgin Kaymaz n di er kitaplar n okumak i in meraklanmam da sa lad bu kitap ayn zamanda.


 4. Perihan Perihan says:

  Kitap bitti ama ben kitaba da ismini veren Bakele , Ben Geldim De ve zg hikayelerine doyamad m, ok k sa ama tad damakta kal yor Bir dilim daha der gibi, ne olur bir kez daha okuyum diyorsun.Di er hikayeler de ok canl , hayattanKullan lan dil biraz basit, argolu ve k f rl ama g l mseten , samimi bir dil Kaba k f rler gibi durmuyor karakterlerin zerinde.Baz hikayeler derinden h z n veriyor , baz lar kahkahadan yan devrilmenize sebep oluyor.Hatta baz b l mlerde nce kahkah Kitap bitti ama ben kitaba da ismini veren Bakele , Ben Geldim De ve zg hikayelerine doyamad m, ok k sa ama tad damakta kal yor Bir dilim daha der gibi, ne olur bir kez daha okuyum diyorsun.Di er hikayeler de ok canl , hayattanKullan lan dil biraz basit, argolu ve k f rl ama g l mseten , samimi bir dil Kaba k f rler gibi durmuyor karakterlerin zerinde.Baz hikayeler derinden h z n veriyor , baz lar kahkahadan yan devrilmenize sebep oluyor.Hatta baz b l mlerde nce kahkaha at p sonra a lamakl oluyorsun


 5. Doğancan Urul Doğancan Urul says:

  Okudu um en iyi hikaye kitab Hepsi birbirinden g zel 34 adet k sa hikayeden olu an bu kitap bende ok derin izler b rakt K sa s rede hikayelerin kafamdan silinmesini ve tekrar okumay arzu ediyorum.


 6. Melis Tekin Melis Tekin says:

  Sezgin Kaymaz, ge en sene ke fetti im yazarlardan biri Bakele isimli yk , kitab n n ilk yk s Ve ben okur okumaz, niye bu kadar ge kalm m okumak i in diye d nm t m.


 7. Betul Pehlivanli Betul Pehlivanli says:

  Yazarla ilk tan mam bu kitapla oldu ahane ba layan yk lerin sonunun havada kalmas ya da s n k bir sona ba lanmas ve T rk e nin g vde g sterisi tan t m na uymayan bir T rk e ile yaz lan baz yk ler sebebiyle bekledi imi bulamad m.


 8. Taha Taha says:

  Birbirinden farkl mizahi gelerin bolca yer adl g zel yk ler Roman ndaki slubunu baz yk lerinde devam ettirmi Y resel a zlar ve argolar ok g zel yk ye yedirmi Normal notum 3.5


 9. Ayşe Ayşe says:

  Sezgin Kaymaz ile tan ma kitab m oldu ve bana yk kitaplar n daha da ok sevdirdi 34 yk den se mek istesem, ok fazla be endi im, kalbime dokunan, g ld ren, h z nlendiren yk se ebilirim Ama ilk yk Bakele ile ba lar ba lamaz vuruldum dede dedim, bakele ne demek anlatt can m demekmi ve a k m ve bir tanem ve her eyim ve mr m n v r ve g z m n n ru ve kalbim ve m ve daha y z binlerce g zel s z, g zel ses demekmi.


 10. Annegazetesi Annegazetesi says:

  Bu kadar yumu ak yazarken bu kadar vurmay nas l ba arabilir bir yazar. Nefisti


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Bakele

 1. Hakan Hakan says:

  Sezgin Kaymaz daha nce hi okumam t m Birka y l nce, ok olumlu ele tiriler alan K n n alm t m, ama hala f rsat bulup el atamad m Belki hacimli ve k k punto bas ml olmas cayd r c bir etki yaratt Neyse ge en y l hediye gelen Bakele yle Kaymaz a giri yapm oldum Fena bir giri oldu ama Genelde ok basit yk ler a rd m do rusu, bu kadar isim yapm bir yazardan bu d zeyde yk ler beklemiyordum Dili de itici geldi, bolca geliyom , gidiyom t r bir slup T rk enin G vde Sezgin Kaymaz daha nce hi okumam t m Birka y l nce, ok olumlu ele tiriler alan K n n alm t m, ama hala f rsat bulup el atamad m Belki hacimli ve k k punto bas ml olmas cayd r c bir etki yaratt Neyse ge en y l hediye gelen Bakele yle Kaymaz a giri yapm oldum Fena bir giri oldu ama Genelde ok basit yk ler a rd m do rusu, bu kadar isim yapm bir yazardan bu d zeyde yk ler beklemiyordum Dili de itici geldi, bolca geliyom , gidiyom t r bir slup T rk enin G vde G sterisi ba l kl arka kapak yaz s ise yay nc April in t ynetini ortaya koyuyor insanlar bu kadar enayi yerine konulmamal


 2. Mevsim Yenice Mevsim Yenice says:

  Sezgin Kaymaz ile ilk tan mam oldu Bakele Bana yk den ziyade sanki n arkas ok da nemli olmayan olaylar derlemesi gibi geldi kitap Daha do rusu anlatan i in nemli de il, o olaya ahit olmu zaten ama bize aktar rken de ucunu a k b rakmas Baz yk ler ok can al c bir olayla ba layarak o kadar s n k veya tamamlanmadan bitti ki, yar m kalm l k hissiyle cebelle tim hem okurken Sevecek miyim yk leri yoksa sevmeyecek miyim, g zel mi irkin mi diye d nmekten yoruldum.Benim okumakta Sezgin Kaymaz ile ilk tan mam oldu Bakele Bana yk den ziyade sanki n arkas ok da nemli olmayan olaylar derlemesi gibi geldi kitap Daha do rusu anlatan i in nemli de il, o olaya ahit olmu zaten ama bize aktar rken de ucunu a k b rakmas Baz yk ler ok can al c bir olayla ba layarak o kadar s n k veya tamamlanmadan bitti ki, yar m kalm l k hissiyle cebelle tim hem okurken Sevecek miyim yk leri yoksa sevmeyecek miyim, g zel mi irkin mi diye d nmekten yoruldum.Benim okumaktan keyif ald m yk tan m na ok uymuyor Bakele deki yk ler Ancak dili ak c , anlat m sade ok uzun yk ler de il G nl k temalar se ilmi Yakalamas , i ine girmesi zor de il Kolayl kla, zorlamadan bir eyler okumak isteyecekler i in tavsiye edilebilir


 3. huzeyfe huzeyfe says:

  Bizim i imizden, e lenceli ve samimi bir kitap Yer yer fazlaca argo i erse de bu kitaba samimi bir hava vermi En ok kitaba ad n veren ilk hikaye Bakele yi sevdim Zaten bu kitab almam ve okumam sa layan yegane sebep kitbin ad d r Sevdi im bir arkada m bana s rekli bu hitapla seslenirdi imdi bu kitap ve ayn zamanda bu seslenme tarz yani Bakele daha de erli oldu g z mde.Sezgin Kaymaz n di er kitaplar n okumak i in meraklanmam da sa lad bu kitap ayn zamanda.


 4. Perihan Perihan says:

  Kitap bitti ama ben kitaba da ismini veren Bakele , Ben Geldim De ve zg hikayelerine doyamad m, ok k sa ama tad damakta kal yor Bir dilim daha der gibi, ne olur bir kez daha okuyum diyorsun.Di er hikayeler de ok canl , hayattanKullan lan dil biraz basit, argolu ve k f rl ama g l mseten , samimi bir dil Kaba k f rler gibi durmuyor karakterlerin zerinde.Baz hikayeler derinden h z n veriyor , baz lar kahkahadan yan devrilmenize sebep oluyor.Hatta baz b l mlerde nce kahkah Kitap bitti ama ben kitaba da ismini veren Bakele , Ben Geldim De ve zg hikayelerine doyamad m, ok k sa ama tad damakta kal yor Bir dilim daha der gibi, ne olur bir kez daha okuyum diyorsun.Di er hikayeler de ok canl , hayattanKullan lan dil biraz basit, argolu ve k f rl ama g l mseten , samimi bir dil Kaba k f rler gibi durmuyor karakterlerin zerinde.Baz hikayeler derinden h z n veriyor , baz lar kahkahadan yan devrilmenize sebep oluyor.Hatta baz b l mlerde nce kahkaha at p sonra a lamakl oluyorsun


 5. Doğancan Urul Doğancan Urul says:

  Okudu um en iyi hikaye kitab Hepsi birbirinden g zel 34 adet k sa hikayeden olu an bu kitap bende ok derin izler b rakt K sa s rede hikayelerin kafamdan silinmesini ve tekrar okumay arzu ediyorum.


 6. Melis Tekin Melis Tekin says:

  Sezgin Kaymaz, ge en sene ke fetti im yazarlardan biri Bakele isimli yk , kitab n n ilk yk s Ve ben okur okumaz, niye bu kadar ge kalm m okumak i in diye d nm t m.


 7. Betul Pehlivanli Betul Pehlivanli says:

  Yazarla ilk tan mam bu kitapla oldu ahane ba layan yk lerin sonunun havada kalmas ya da s n k bir sona ba lanmas ve T rk e nin g vde g sterisi tan t m na uymayan bir T rk e ile yaz lan baz yk ler sebebiyle bekledi imi bulamad m.


 8. Taha Taha says:

  Birbirinden farkl mizahi gelerin bolca yer adl g zel yk ler Roman ndaki slubunu baz yk lerinde devam ettirmi Y resel a zlar ve argolar ok g zel yk ye yedirmi Normal notum 3.5


 9. Ayşe Ayşe says:

  Sezgin Kaymaz ile tan ma kitab m oldu ve bana yk kitaplar n daha da ok sevdirdi 34 yk den se mek istesem, ok fazla be endi im, kalbime dokunan, g ld ren, h z nlendiren yk se ebilirim Ama ilk yk Bakele ile ba lar ba lamaz vuruldum dede dedim, bakele ne demek anlatt can m demekmi ve a k m ve bir tanem ve her eyim ve mr m n v r ve g z m n n ru ve kalbim ve m ve daha y z binlerce g zel s z, g zel ses demekmi.


 10. Annegazetesi Annegazetesi says:

  Bu kadar yumu ak yazarken bu kadar vurmay nas l ba arabilir bir yazar. Nefisti


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *