Kıl Beni Ey Namaz

× Kıl Beni Ey Namaz eBook Ï Kıl Beni Kindle -10 thoughts on “Kıl Beni Ey Namaz

 1. Nursena Nursena says:

  Ah ok g zel Allah raz olsun, pek bir istifade ettim bu kitaptan.Her sayfas al nt lanabilecek derin anlaml c mleler ile dolu Senai Demirci nin kelime oyunlar na bay l yorum Edeb y n kuvvetli bir yazar Durdum namaza.Miraca geldimNiyaza durdum.Nazla beni.Nazar nda tutBak nla sar beni.El st nde tut beni.B rakma ellerimi.


 2. Muhammet Akççek Muhammet Akççek says:

  Hepsi g zel olmakla birlikte ilk 50 sayfas ok g zeldi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kıl Beni Ey Namaz ☁ [PDF / Epub] ☀ Kıl Beni Ey Namaz By Senai Demirci ✎ – Polishdarling.co.uk K l Beni Ey Namaz la namaz n bizi do ru, duru, diri ve insan k lmas n n ruhunu hissedeceksiniz Abdestle insan n zihnini ve g nl n nas l k t l klerden ar nd rd na ahitlik edeceksiniz Ezanla namaza a r K l Beni Ey Namaz la namaz n bizi do ru, duru, diri ve insan k lmas n n ruhunu hissedeceksiniz Abdestle insan n zihnini ve g nl n nas l k t l klerden ar nd rd na ahitlik edeceksiniz Ezanla Kıl Beni Kindle - namaza a r n n, anne a r gibi s cak oldu unu fark edeceksiniz Namaz vakitlerinin hayat m z d zene koydu unu ke fedeceksiniz Fatiha Suresinde Nuh un gemisinde biz olma bilinciyle b t n kainat kucaklamay reneceksiniz Tesbihatla, Rabbimize yakar n en g zelini tesbihat ve tekbir nda ya ayacaks n z Namaz sevgisini bir nefes gibi i inize ekeceksiniz Hu uyu yakalayamad n z anlar i in namaza a k ile ba lanman n yollar n bulacaks n z.


10 thoughts on “Kıl Beni Ey Namaz

 1. Nursena Nursena says:

  Ah ok g zel Allah raz olsun, pek bir istifade ettim bu kitaptan.Her sayfas al nt lanabilecek derin anlaml c mleler ile dolu Senai Demirci nin kelime oyunlar na bay l yorum Edeb y n kuvvetli bir yazar Durdum namaza.Miraca geldimNiyaza durdum.Nazla beni.Nazar nda tutBak nla sar beni.El st nde tut beni.B rakma ellerimi.


 2. Muhammet Akççek Muhammet Akççek says:

  Hepsi g zel olmakla birlikte ilk 50 sayfas ok g zeldi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *