Birlikte Büyütelim

Paperback Å Birlikte Büyütelim PDF/EPUB ï


Birlikte Büyütelim [Epub] ➛ Birlikte Büyütelim By Bengi Semerci – Polishdarling.co.uk Zordur anne baba olmakHemen hepimiz kendi anne babalar m zdan, zellikle onlara sorun kard m zda, u s z duymu uzdur Hele bir anne baba ol, o zaman anlars n Ger ekten de anne baba olunca, bir ocuk i in Zordur anne baba olmakHemen hepimiz kendi anne babalar m zdan, zellikle onlara sorun kard m zda, u s z duymu uzdur Hele bir anne baba ol, o zaman anlars n Ger ekten de anne baba olunca, bir ocuk i in karar vermenin, onu b y tmenin, koruman n ve bunlar iyi yapman n zorlu unu anlars n z Kendinizi en aresiz hissetti iniz zamanlar, sorun kt zamanlard r Nas l davranman z gerekir, do ruyu nas l bulacaks n z ocu unuzun davran lar geli im zelli i mi yoksa bir hastal k m T m bunlarla ba etmeye al rken, bir yandan kendinizi aresiz hisseder, bir yandan da anne baba olman n zorlu unu d n rs n z Yine de anne baba olmak en b y k mutluluktur Yeter ki haz r olal m, yeter ki renelim.

  Download Book Best Sellers in PDF format baba olman n zorlu unu d n rs n z Yine de anne baba olmak en b y k mutluluktur Yeter ki haz r olal m, yeter ki renelim."/>
 • Paperback
 • 327 pages
 • Birlikte Büyütelim
 • Bengi Semerci
 • Turkish
 • 18 February 2017
 • 9752977693

About the Author: Bengi Semerci

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Birlikte Büyütelim book, this is one of the most wanted Bengi Semerci author readers around the world.10 thoughts on “Birlikte Büyütelim

 1. Ayça Ayça says:

  Kitab n sunu k sm ndan Bengi Semerci nin Atalay Y r ko lu nun rencisi oldu unu renmem ile kitaba kar bak a m daha ilk sayfadan olumlu hale geldi Kitab n giri inde ncelikle anne baba olmaya haz rl k s recinin nemi, evlilik ve anne baba olma s re leri, gebelik konular g zel ve ak c bir dille anlat lm T m bu s re lerden sonra bebeklik a ndan ba lay p d nem d nem ocu un geli imi, sa l i lenmi ocuklar n sorduklar sorulara verilmesi gereken cevaplar, hangi ya grubundan han Kitab n sunu k sm ndan Bengi Semerci nin Atalay Y r ko lu nun rencisi oldu unu renmem ile kitaba kar bak a m daha ilk sayfadan olumlu hale geldi Kitab n giri inde ncelikle anne baba olmaya haz rl k s recinin nemi, evlilik ve anne baba olma s re leri, gebelik konular g zel ve ak c bir dille anlat lm T m bu s re lerden sonra bebeklik a ndan ba lay p d nem d nem ocu un geli imi, sa l i lenmi ocuklar n sorduklar sorulara verilmesi gereken cevaplar, hangi ya grubundan hangi davran sorunlar n n g r ld , baz davran sorunu gibi g r nen durumlar n hangi ya lar i in normal ve ge ici bir durum oldu u gibi pek ok noktadan bahsedilmi En son bo anma, l m, cinsel s m r gibi zel durumlardan da bahsederek ocu un hayat nda ger ekle ebilecek travmatik pek ok olay rneklendirilmi Kitab n en sonunda da psikiyatrist, psikolog, pedagog farklar ndan bahsederek hangi sorunlarda kime gitmesi gerekti ini bilmeyen ebeveynler i in g zel bir y nlendirmede bulunulmu T m bunlar n hem bilimsel bir dille yaz lm olmas , hem de son derece a klay c ve herkesin anlayabilece i bir slup kullan lm olmas ise kitab ok g zelle tirmi.Kitap genel ocuk geli imi konusunda ok a klay c ve bilgilendirici olmas ndan t r sadece anne baba adaylar i in de il, t m e itmenler i in de g zel bir ba ucu kitab de erinde Prof Dr Atalay Y r ko lu nun kitab n do umumdan ncesine saklam t m Ancak bu kitaptan sonra daha n s ralara almaya karar verdim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Birlikte Büyütelim

 1. Ayça Ayça says:

  Kitab n sunu k sm ndan Bengi Semerci nin Atalay Y r ko lu nun rencisi oldu unu renmem ile kitaba kar bak a m daha ilk sayfadan olumlu hale geldi Kitab n giri inde ncelikle anne baba olmaya haz rl k s recinin nemi, evlilik ve anne baba olma s re leri, gebelik konular g zel ve ak c bir dille anlat lm T m bu s re lerden sonra bebeklik a ndan ba lay p d nem d nem ocu un geli imi, sa l i lenmi ocuklar n sorduklar sorulara verilmesi gereken cevaplar, hangi ya grubundan han Kitab n sunu k sm ndan Bengi Semerci nin Atalay Y r ko lu nun rencisi oldu unu renmem ile kitaba kar bak a m daha ilk sayfadan olumlu hale geldi Kitab n giri inde ncelikle anne baba olmaya haz rl k s recinin nemi, evlilik ve anne baba olma s re leri, gebelik konular g zel ve ak c bir dille anlat lm T m bu s re lerden sonra bebeklik a ndan ba lay p d nem d nem ocu un geli imi, sa l i lenmi ocuklar n sorduklar sorulara verilmesi gereken cevaplar, hangi ya grubundan hangi davran sorunlar n n g r ld , baz davran sorunu gibi g r nen durumlar n hangi ya lar i in normal ve ge ici bir durum oldu u gibi pek ok noktadan bahsedilmi En son bo anma, l m, cinsel s m r gibi zel durumlardan da bahsederek ocu un hayat nda ger ekle ebilecek travmatik pek ok olay rneklendirilmi Kitab n en sonunda da psikiyatrist, psikolog, pedagog farklar ndan bahsederek hangi sorunlarda kime gitmesi gerekti ini bilmeyen ebeveynler i in g zel bir y nlendirmede bulunulmu T m bunlar n hem bilimsel bir dille yaz lm olmas , hem de son derece a klay c ve herkesin anlayabilece i bir slup kullan lm olmas ise kitab ok g zelle tirmi.Kitap genel ocuk geli imi konusunda ok a klay c ve bilgilendirici olmas ndan t r sadece anne baba adaylar i in de il, t m e itmenler i in de g zel bir ba ucu kitab de erinde Prof Dr Atalay Y r ko lu nun kitab n do umumdan ncesine saklam t m Ancak bu kitaptan sonra daha n s ralara almaya karar verdim


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *