Notities van een landstormman, verzameld door Johan van der BolNotities van een landstormman, verzameld door Johan van der Bol In , Tijdens Zijn Diensttijd In Het Nederlandse Leger, Gepubliceerd In Het Volk Onder Het Pseudoniem Frank Van Waes Desondanks Verwijderd Van De Officiersopleiding Deze Nieuwe Uitgave, Bezorgd Door Johan Van Der Bol, Bevat Voor Het Eerst Alle KrantenpublicatiesDeze Ervaringen Vormden Tevens De Basis Voor De Roman Frank Van Wezels Roemruchte Jaren Met Hetzelfde Onderwerp

2 thoughts on “Notities van een landstormman, verzameld door Johan van der Bol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *