Medorek

Paperback Å Medorek Kindle ï


Medorek ❰Reading❯ ➾ Medorek Author Petr Placák – Polishdarling.co.uk Rom n Medorek vy el poprv v samizdatu v roce a u tehdy vyvolal u disidentsk obce zna n rozruch Za zaznamen n stoj n zor bohemisty Alexandra Sticha, kter Medorka pasoval na jednu z nejlep ch esk ch pr Rom n Medorek vy el poprv v samizdatu v rocea u tehdy vyvolal u disidentsk obce zna n rozruch Za zaznamen n stoj n zor bohemisty Alexandra Sticha, kter Medorka pasoval na jednu z nejlep ch esk ch pr zlet Tak i onak, kontroverznost si Plac k v zb sil rom nov debut udr el dodnes I v rocep sob tato syrov genera n v pov stejn punkov a nespoutan jako p ed tvrtstolet m Rom n poprv vych z v plnosti, se v emi p vodn mi ilustracemi Pavla Reisenauera.

 • Paperback
 • 149 pages
 • Medorek
 • Petr Placák
 • Czech
 • 19 March 2017
 • 8071060100 Edition Language Czech Literary Awards Cena Ji ho Ortena 1989 Other Editions 1

About the Author: Petr Placák

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Medorek book, this is one of the most wanted Petr Placák author readers around the world.10 thoughts on “Medorek

 1. Dmitry Lovermann Dmitry Lovermann says:

  Asi je to moje prvn kniha z dob totalitn ho re imu Je naps na z m ho pohledu velmi nev edn m stylem a nav c vys zena p smem Courier CE , co zp sobilo to, e mn v pam ti tato publikace z stane snad nav dy Jinak, b hem etby se mus vzpomenout nebo alespo si p edstavit ty asy, kdy kniha byla naps na, proto e z hlediska sou asnosti spousta my lenek autora ztr c smysl..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Medorek

 1. Dmitry Lovermann Dmitry Lovermann says:

  Asi je to moje prvn kniha z dob totalitn ho re imu Je naps na z m ho pohledu velmi nev edn m stylem a nav c vys zena p smem Courier CE , co zp sobilo to, e mn v pam ti tato publikace z stane snad nav dy Jinak, b hem etby se mus vzpomenout nebo alespo si p edstavit ty asy, kdy kniha byla naps na, proto e z hlediska sou asnosti spousta my lenek autora ztr c smysl..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *