Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet

Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet eBook

Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet ❮Epub❯ ➜ Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet ➛ Author Konrad Marc-Wogau – Polishdarling.co.uk Det andra bandet omfattar en utomordentligt h ndelserik epok i filosofins historia Under denna period utformas stora metafysiska system som hos Descartes, Spinoza och Leibniz n r sina rikaste resultat Det andra bandet omfattar en utomordentligt h ndelserik tiderna - PDF/EPUB å epok i filosofins historia Under denna period utformas stora metafysiska system som hos Descartes, Spinoza och Leibniz n r sina rikaste resultat Hos Galilei l ggs en grund f r den moderna naturvetenskapen och moral och statsfilosofer som Hobbes, Hutcheson och Voltaire inleder en debatt som i olika former skall komma att pr gla V sterlandet f r l ng tid fram t Under den senare Filosofin genom eBook ☆ h lften av den behandlade perioden finner vi de stora kunskapsteoretiker som p olika s tt s tt haft en avg rande betydelse f r filosofins utveckling in i v r egen tid i England empiriska filosofer som Locke, Berkeley och Hume, p kontinenten framf r allt Kant med sin v ldiga och inflytelserika f rnuftskritik.


10 thoughts on “Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10 thoughts on “Filosofin genom tiderna - 1600-talet, 1700-talet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *