Split by night

Å Split by night MOBI Ê Split by PDF \


Split by night ➳ [Reading] ➶ Split by night By Jurica Pavičić ➩ – Polishdarling.co.uk Ove izabrane kolumne o i oko Splita Jurice Pavi i a, koje e mnogi radije i itavati kao anga iranu i nepo tednu politi ku esejistiku ipak bismo prije mogli okarakterizirati kao briljantu knji evnu kron Ove izabrane kolumne o i oko Splita Jurice Pavi i a, koje e mnogi radije i itavati kao anga iranu i nepo tednu politi ku esejistiku ipak bismo prije mogli okarakterizirati kao briljantu knji evnu kroniku Kroniku autora koji, bez ostatka, Split by PDF \ pripada toj sredini i iz nje, kao iz nepresu na izvora, crpi gra u za svoju literaturu, ostavljaju i nam istodobno i pouzdane tragove svjedoka vremenaTekstovi u ovoj knjizi objavljeni su u Jutarnjem listu u razdoblju oddoi to uglavnom u prilogu Magazin, osim uvodnoga teksta pod naslovom Split by night, to je objavljen u asopisu Erazmus brZagrebi prema kojemu je cjelokupna knjiga naslovljena Ni malo slu ajno, ali i bez elje da se mrak no i u Splitu izjedna i s mrakom u tunelu.

    Download Book Best Sellers in PDF format cjelokupna knjiga naslovljena Ni malo slu ajno, ali i bez elje da se mrak no i u Splitu izjedna i s mrakom u tunelu."/>
  • 202 pages
  • Split by night
  • Jurica Pavičić
  • Croatian
  • 10 October 2019

About the Author: Jurica Pavičić

Diplomirao je komparativnu knji evnost i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Od g ivi i radi u Splitu kao filmski kriti ar Slobodne Dalmacije , a od g kao stalni kolumnist Jutarnjeg lista Osim filmskih kritika i eseja, objavljuje i Split by PDF \ kji evne kritike, politi ke eseje i komentare te kratke pri eMo da poznatiji kao novinar i kolumnist nego pisac, po eo je kao filmski kriti ar Slobodne Dalmacije, pisao je i za Vijenac i Zarez, a od stalni je kolumnist Jutarnjeg lista Uz kratke pri e i romane, pi e filmske kritike i eseje, te politi ku esejistiku i studije Zajedno s Antom Tomi em, Ivicom Ivani evi em i Alemom urimom osnovao je alternativni knji evni asopis Torpedo Dobitnik je nekoliko novinarskih nagrada za svoje tekstove Dobitnik je godi nje nagrade za filmsku kritiku Vladimir Vukovi g i nagrade Hrvatskog novinarskog dru tva Marija Juri Zagorka gKao prozni pisac javlja se romanom Ovce od gipsa, socijalnim trilerom koji je samo naoko fikcionalna pri a U njoj Pavi i progovara o raspadu moralnog sustava u postkomunizmu i o nasilju nad nevinim gra anima koje je u Hrvatskoj postalo nezaobilazna pojava koja se po ela do ivljavati kao ne to to je prirodno i normalno pa se i pre u uje Konkretno, radi se o pri i o umorstvu jednog hrvatskog Srbina i otmici k eri koja je bila slu ajni svjedok o eve smrti Knjiga je i danas dru tveno aktualna jer za temu ima slu aj neprocesuiranog nasilja, a ujedno je i dokumentarna kronika poslijeratnih trauma u HrvatskojGodine Pavi i objavljuje svoj drugi od ukupno pet romana, Nedjeljni prijatelj, u kojem tako er secira suvremenost u svom najbolnijem obliku Tema je ovaj put mirnodopska, ali gra ena kao pri a detekcije U knjizi se britko prikazuje moralna bijeda novokomponiranih tajkuna, lupe a, dilera i tajnih slu bi Pavi i u sredi tu svih romana ima socijalne devijacije, koje mu se prote u kao glavni motiv u ve ini djela Tako i Minuta iz ima kao temu zakulisne igre oko bussinesa zvanog nogomet i upletenost mafije u taj mutni svijet Roman Minuta u ao je u u i krug za nagradu Jutarnjeg lista Ku a njene majke roman je objavljen u Biblioteci Premijera Jutarnjeg lista Tema je nerealizirano roditeljstvo i sudbina troje lanova jedne insuficijentne obitelji Radnja je smje tena u predgra e Splita, jezik obiluje regionalnim izri ajem, a taj kratki roman mogao bi se nazvati i obiteljskom melodramom Pavi i ev peti roman Crvenkapica triler je u kojem autor problematizira vi estruki odnos suprotnosti mala sredina grad, sjever jug, obrazovanost neukost Obra uju i krivnju, odgovornost i savjest autor nastavlja tematiku iz svoja prva tri romana Patrola na cesti, zbirka pri a iz naslovljena je kao posveta poznatoj pjesmi Bruce Springsteena Highway Patrolman Deset izabranih pri a koje su nastajale u vremenskom periodu od deset godina, predstavljaju pregled razvoja pi eve autorske poetike i stila, a svaka je posve ena nekom velikanu iz svijeta umjetnosti Borgesu, Joyceu ili Johnu Hustonu Stvarnost kojom se Pavi i bavi ponovno je zanimljiva Dalmacija, njen mentalitet, obiteljski, sukobi, jaz generacija, rat i nogomet Sveukupno, Pavi i ostavlja dojam odmjerenosti svaku pri u zna kompetentno izlo itiI u svojim novinarskim radovima uvijek je estok kriti ar spu tanja civilizacijske razine u Hrvatskoj, premda se nikad nije izjasnio za jednu od ideolo kih opcija Pavi i ev publicisti ki rad Hrvatski fantasti ari iz jedna je od najlucidnijih knjiga u suvremenoj knji evnosti i prvi sintetski pogled na poetiku jedne hrvatske knji evne generacije koja se u knji evnosti javila krajem ezdesetih godina dvadesetog stolje a Rad zadire u teoriju fantasti ne knji evnosti, teoriju postmodernizma i teoriju kratke pri eVijesti iz Liliputa, knjiga pi evih kolumni iz gra anska je kritika hrvats.8 thoughts on “Split by night

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 thoughts on “Split by night

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *